Transpordi korraldajale

VEDAS – tavaliinivõrguga ühendatud nõudluspõhise ühistranspordi tarkvara!

KASU:

VEDAS_Saaremaa_logod
 • Kvaliteetsem teenus
  • vähemalt 25% kiirem ühendus sihtpunktidega võrreldes senise liiniveoga, oluliselt tihedam väljumiste arv;
  • kättesaadavam ja vajadustele paremini vastav ühistransport suurendab selle kasutatavust;
  • kiire reageerimisvõime eriolukordades (oodatud või ootamatu nõudluse muutus, sõidukitepargi paindlik kasutamine)
 • Kulude kokkuhoid
  • tühjalt sõitvate suurte liinibusside asendamine väiksemate ja vaid kindla nõudluse täitmiseks mõeldud sõidukitega, erinevate sihtrühmade (õpilased, sotsiaaltransport, tava-reisija, turist) teenindamine sama sõidukiga
 • CO2 sääst
  • Suurem ühistranspordi kasutatavus isiklike sõiduautode asemel ning tühisõitude vähenemine teenuse pakkumisel annab panuse kliimaeesmärkide täitmiseks
 • Suurandmed – kõige usaldusväärsem liikuvusuuring
  • Kohalikule omavalitsusele/transpordi korraldajale parem ülevaade elanike tegelikest liikuvusvajadustest, pidevalt täienev andmekogu võimaldab täpsemaid analüüse ja paremaid otsuseid. Teenuse arendajateks kaasatud kogukonna liikmed ise – nende tagasiside ja käitumise alusel tehtavad otsused tarkvaras ja teenuse mudelis
 • Kogukondade majanduselu edendamine
  • parem ligipääs erinevatele teenustele (ka kogukondlikele) ning turismiobjektidele soodustab tarbimist. Toetab oluliselt regionaalpoliitika eesmärke pakkuda kvaliteetseid teenuseid kõikidele inimestele, olenemata nende elukohast