VEDAS

Nõudluspõhise transpordi (DRT – Demand Responsive Transportation) tarkvaraplatvorm, mis aitab nutikamalt ja säästavamalt korraldada ühistranspordi teenust.

Võimaldab:

VEDAS_DRT_Fabolus
  • Transpordi korraldajatel – DRT teenuse kiiret ja soodsat käivitamist, osutamist, operatiivset monitoorimist, uue teenuse ühendamist senise liinivõrguga;
  • Reisijal – sõidusoovide sisestamist kasutajarakenduse või dispetšeri kaudu;
  • Dispetšeril – reisijate ja autojuhtide registreerimist süsteemi ja nende haldust, tellimuste sisestamist, süsteemi poolt autojuhtidele koostatud sõiduringide jälgimist ning haldust, ülevaadet tellimuste täitmise seisust;
  • Autojuhtidel – süsteemi poolt talle määratud sõiduringide haldust (sõiduülesannete vaatamist, tellimuste täitmise alustamine, lõpetamine, katkestamine).
  • Autonoomsed bussid – VEDAS tarkvara on kasutusvalmis ka isejuhtivatel sõidukitel põhineva
  • ühistranspordi käivitamiseks (VEDAS Autonomous).

Võimalik ühendada erinevate sihtrühmade sõiduvajadused : tavatransport, sotsiaaltransport, õpilastransport jne. Sisaldab aruandluse funktsionaalsust (kui palju sõite erinevad kasutaja grupid on teinud, reiside pikkus kilomeetrites ja ajas, nende maksumus jms).